ÅSIKT

Därför vill (M) förbjuda jantelagen

Anders Johansson om (m)ännens nya motion.

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Moderaterna vill förbjuda jantelagen. Nej, det är inget skämt. Fyra moderata riksdagsmän föreslår i en motion ett förbud mot ”diskriminering enligt jantelagen” och ”lämpliga repressalieåtgärder om så ändå sker” (Motion 2010/11:M1498).

När en ny lag föreslås brukar någon jurist förklara att det måste gå att kontrollera att en lag efterlevs, annars blir den verkningslös. Sällan har det problemet varit tydligare än i det här fallet. Det förstår givetvis motionärerna, så vad går deras förslag ut på? Ja, bland annat att urholka begreppet diskriminering. En människa som inte får något jobb på grund av sitt namn har det inte värre än miljonären som drar till sig avundsjuka blickar på grund av sitt utsvävande liv. Diskriminering handlar om föreställningar, ”koncept” som det heter på motionärernas reklamspråk, inte om ekonomi, makt, klass. Allt är relativt.

Mot den bakgrunden bör man inte bara försvara jantelagen (se Martin Aagård i Aftonbladet 6 augusti) utan också ta Moderaternas förslag på allvar. I stället för jantelag förordar de Gnosjöanda och ”anti-jantelag”: ”Du är bättre än många andra. Du vet mycket mer än många andra.”

Resonemanget påminner en del om Socialdemokraternas butlerförslag under valrörelsen: bägge riktar sig till en framgångsrik, upptagen, stark individ som upplever att de samhälleliga omständigheterna är emot honom. Bägge förslagen förutsätter en grupp utan att nämna den: de som utför butlertjänsterna, de ”många andra” som är sämre dig, de som vet mycket mindre.

Jag misstänker att motionärerna invänder att ingen är sämre – alla är bättre än många andra! Också butlern ska ha en butler! Tänk positivt! Lyft er i håret så ska ni se att ni också får åka lyxbil tids nog! Bakom denna Münchhausenlogik döljer sig ett krassare synsätt: de många andra ska vara jävligt tacksamma över sina butlerjobb eller sin plats vid det löpande bandet i Gnosjö. De är ju inte värda mer än så.

Det var länge sedan ordet solidaritet hade en sådan sprängkraft.

ARTIKELN HANDLAR OM