ÅSIKT

Sverige - ett skammens land

Om ett land som låter krigsförbrytare gå fria

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Mats Deland.

Mats Deland har gjort en epokgörande insats genom sin forskning om hur några av andra världskrigets krigsförbrytare fick en fristad i Sverige. I sin bok Purgatorium, som kom i våras, uppehöll han sig särskilt vid de flyktingar från Lettland som deltagit i Förintelsen men som här i landet aldrig lagfördes för sina brott.

Ett appendix till Purgatorium har funnits tillgängligt som e-bok och nu har en del av detta material publicerats i en skrift från Forum för levande historia under titeln En godtycklig historia. Den handlar om hur Sveriges behandling av tyska och svenska krigsförbrytare och på nytt kan man bara känna skam över vårt land som rättsstat när det gäller att beivra brott mot mänskligheten.

Den skammen är inte bara relaterad till historien. Världen är fortfarande full av krigsförbrytare. Idag finns både normer och internationella rättsmekanismer. Ändå går så många fria, särskilt om de kommer från stormakter eller deras vänner. När ska egentligen historien bli levande?

Torsten Kälvemark

ARTIKELN HANDLAR OM