ÅSIKT

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: THANASSIS STAVRAKIS

The Revolution Will Not Be Televised – felaktigt påstående av den amerikanske skalden Gil Scott- Heron (1949-).

Snarare är en förutsättning för att en modern proteströrelse skall kunna godkännas som en revolution att den utspelar sig inom synhåll för CNNs kameror, något som revolutionärerna gärna understryker genom att bära plakat med text på engelska istället för på sitt modersmål.

Ett betydligt mer realistiskt påstående torde vara ”The Television Will Not Be Revolutionized”.

Greker, -na – primitivt sydosteuropeiskt folkslag som tycks vägra att förstå att de villkor som den Europeiska Unionen och den Internationella Valutafonden ställt för att deras fosterland skall få låna pengar är för grekernas eget bästa. (jfr fransmän, spanjorer, portugiser).

Vad grekerna inte inser är att det enda sättet att få fart på ekonomin inom rådande ekonomiska system är att överföra enorma belopp från de fattiga till de rika, detta eftersom de fattiga sällan har vett att satsa sina pengar på aktier och obligationer, vilket på sikt skapar arbete och välstånd, utan i stället föredrar kortsiktiga investeringar, t ex i fårost och oliver.

Beröringsskräck, -en – ovilja att ingå i kärnvapenbestyckade militärallianser.

Orealistisk, -t, -a – verklighetsfrämmande, i det blå, utopisk, omöjlig, teoretisk (Svensk synonymordbok)

Moderna exempel på fullkomligt orealistiska projekt är sex timmars arbetsdag, svensk reträtt från Afghanistan och avveckling av kärnkraften.

Bland fullkomligt orealistiska projekt ur historien kan nämnas kvinnlig rösträtt, åtta timmars arbetsdag, ståndsriksdagens avskaffande och Warszawapaktens upplösning.

ARTIKELN HANDLAR OM