ÅSIKT

En skev utrikespolitik

Krigsförbrytare bjuds in,
konstnär och riksdagsman deporteras

1 av 2 | Foto: Carolina Byrmo
Dror Feiler
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I söndags reste riksdagsledamoten Mehmet Kaplan och jag till Tel Aviv. Vi släpptes aldrig in, vi internerades och efter ett dygn i israeliskt förvar deporterades vi. Med oss hade vi polisanmälan mot den israeliska regeringen och IDF, för väpnat rån, alternativt stöld, kidnappning, olaga frihetsberövande och misshandel.

Samtidigt, för bara en dryg vecka sedan togs Saul Mofaz helt självklart emot av Sverige, inbjuden av Utrikespolitiska Institutet. En före detta Israelisk ÖB och försvarsminister, som på sin meritlista är misstänkt för krigsbrott och brott mot folkrätten. Han var inbjuden av Utrikespolitiska Institutet. Krigsbrotten skedde under Israels militärinvasion av Västbanken 2002, då hundratals hem demolerades, fångar torterades och ambulanser besköts och nekades tillträde till skadade och döda.

Är det självklart att misstänkta krigsförbrytare bjuds in till Sverige, samtidigt som svenska riksdagsmän och medborgare interneras och deporteras i Israel, enbart för att de förväntar sig att Israel som rättsstat bör ta emot personer, som på goda grunder upplever sig ha utsatts för brott begångna av landets myndigheter, och vill beredas tillfälle att till polis och åklagare inlämna anmälan.

Dror Feiler

ARTIKELN HANDLAR OM