ÅSIKT

Scherman låtsas

Lars Grahn svarar på TV4-chefens anklagelser om EU-propaganda

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Aftonbladet 13 november.

Med många ord försöker TV4:s vd Jan Scherman prata sig runt sitt beroende av ägarintressena, i dag endast Bonniers ( Aftonbladet 13 november). Ägarna har ofta försökt ingripa i kanalens innehåll. Scherman berömmer sig av att han kan hålla dem på armlängds avstånd. Men det går ju inte alltid och jag är inte säker på att han riktigt förstår vad som pågått bland hans ägare.

Jag vet lite om detta, ty jag var med i TV4:s styrelse 1991–2005 som företrädare för Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kultur. Uppgiften var att agera fikonlöv framför de storkapitalistiska intressena samt flagga för kulturvärden som yttrandefrihet och publicistisk självständighet. Det blev allt svårare, särskilt sedan Jan Stenbeck hade kastat ut de kloka grundarna Ingemar Leijonborg och Gunnar Bergvall. Styrelsen och ledningen laborerade med tankeskvadern ”kommersiell public service” för att hålla Stenbeck på mattan.

Det fungerade i fridsamma situationer men när stora intressen rörde på sig kom maktspråket fram. I samband med den första EU-omröstningen framfördes önskemål från både Wallenbergsidan och lantbruksgrupperingen att kanalen i sitt utbud skulle verka för Sveriges anslutning. Detta skulle inte klart deklareras utan bara vara den självklara tendensen i programverksamheten. Kravet stred naturligtvis både mot opartiskheten, det journalistiska oberoendet och anspråken på att verka i allmänintressets tjänst.

Det är mot denna bakgrund man skall förstå mitt av Scherman refererade förslag att låta företrädare för olika ståndpunkter i EU-frågan framträda med klar varudeklaration. Ett nyhetsprogram som låter olika parter uppträda under rätt beteckning kan självfallet mycket väl hävda sin opartiskhet. Att Jan Scherman nu låtsas att han inte begriper denna synpunkt är vemodigt. Att han inte heller hör sarkasmen i att män i kostym skulle representera ja-sidan tyder dessvärre på att han också förlorat mycket av sin humor.

Lars Grahn

Vd för Natur och Kultur 1989-2005

ledamot i TV4:s styrelse 1991-2005

ARTIKELN HANDLAR OM