ÅSIKT

Bakläxa om rättvisa

Geografiläraren ger Björklund en hemuppgift

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Björklund.

Förra året inledde Skolverket arbetet med att utforma nya kursplaner för grundskolan. Jag var en av fyra kollegor som skrev förslaget till ny kursplan i geografi. Förra månaden fastställde regeringen de slutliga texterna.

En förändring som uppmärksammats i bland annat Svenska Dagbladet är att regeringen vill begränsa geografiska kunskaper på mellanstadiet till svenska landskap, Norden och Europa. Först i årskurs sju lär sig eleverna var världsdelarnas viktigaste länder ligger.

En annan förändring värd att begrunda är att ett ord försvunnit. Regeringens kursplan lyder: ”Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla”.

Skolverkets förslag innehöll ytterligare ett ord: ”...kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer rättvis och acceptabel levnadsmiljö för alla.”

Texter består av ord och mellanrum. I regeringens text finns ett tomrum i stället för ordet ”rättvis”. Tomrummet har också en mening, men vilken? Menar Jan Björklund att ”rättvis” inte hör hemma i samma mening som ”acceptabel levnadsmiljö för alla” eller att rättvisa inte har med framtiden att göra?

Buden är många om vad rättvisa innebär. Därför är ordet användbart i samtal med elever om vilken framtid de vill bidra till och för att leva upp till läroplanens etiska perspektiv som ska ”främja elevens förmåga att göra personliga ställningstaganden”. Rättvisa bär på samma mångfald av innebörder som ”demokrati” och ”hållbar utveckling”, som också inbjuder till samtal om framtiden.

Filosofen Rawls har formulerat den moderna liberalismens tolkning av rättvisa så det borde vara bekvämt för en folkpartist att använda ordet. Om Björklund anser att rättvisa inte hör hemma i geografiundervisningen så är han okunnig om de senaste årtiondenas forskning och ämnets innehåll.

Här bjuder jag på några geografifrågor som Björklund kan arbeta med som hemläxa.

Ingen ideologi äger ordet ”rättvisa”. Det borde därför inte vara obekvämt för något parti att använda ordet. När ett ord försvinner så försvinner också handlingar som är förbundna med ordet.

Därför ska vi vara rädda om ordet rättvis.

Tomas Torbjörnsson

Geografilärare, Bengtsfors, Medförfattare

till Skolverkets förslag till kursplan i geografi

ARTIKELN HANDLAR OM