ÅSIKT

Foto: STEFAN MATTSSON
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Celibat, -et, -en, av latinets cælebs, ogift – onaturligt tillstånd i vilket det katolska prästerskapet framsläpar sina dagar.

Ända sedan reformationens dagar har företrädare för den rena evangelisk-lutherska läran framhållit att celibatet bara är en täckmantel för liderliga munkars okontrollerbara driftsliv:

”Therföre wele wij til theras wedherstyggelige celibat eller förmeente kyskheet icke samtyckia, eller then lidha, vthan hafwa echtenskapet frijtt.” ( Ericus Schroderus 1635)

Om emellertid de frustrerade papistiska kyrkomännen bara kunde förses med kvinnligt sällskap i passande ålder skulle de säkert upphöra med att oavbrutet förgripa sig på tillgängliga korgossar.

Kanske kunde Lutherhjälpen göra en insats?

Stockholm, mellansvensk stad som fordom kallades mälardrottningen eller Nordens Venedig, men numera officiellt döpts om till The Capital of Scandinavia.

Formuleringen väckte omedelbar hänförelse hos lokala politiker som räknar med att den kommer att leda till kraftigt ökad turism och företagsetablering inom regionen. Den närbelägna metropolen Solna följde snart efter: sedan man beslutat att bygga om sitt sjukhus lanserar man sig som The City of the Future. I det mera prosaiska Kristianstad kallar man sig Spirit of Foods.

Uppgifter om att Göteborg kommer att döpas om till The Pride of the Atlantic har inte kunnat bekräftas. Enligt lokala källor skulle beteckningen Wannaby vara mer adekvat.

ARTIKELN HANDLAR OM