ÅSIKT

Lägg ägg, Thielska galleriet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Hårdkokta hälsningar
KULTUR

Mitt påskägg är fullt av ägg.

Dessutom finns det en tom äggkartong som passar alldeles utmärkt att lägga äggen i.

Mottagaren är flera personer: Olle Wästberg, Ulf Linde, Nina Öhman samt hela styrelsen för Thielska galleriet i Stockholm som larmat och gjort sig till på kultursidorna de senaste veckorna.

De har alla tvistat om huruvida de forna intendenterna Linde och Öhman ska få bo kvar i sin bostad på galleriet eller inte. Tydligen har det varit omöjligt att komma överens om denna ganska enkla fråga utan att ta till brösttoner i offentligheten.

Förhoppningsvis kommer samtliga mottagare att noggrant lägga vart och ett av de sex äggen i sin kartong.

”Lägg ägg”, är nämligen den enkla lilla påskhälsning jag skulle vilja rikta till alla inblandade i denna allt mer generande historia.

Martin Aagård