ÅSIKT

Okunskapen om nazisterna är farlig

Mats Deland om lördagens demonstrationer

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det är en viktig fråga, den Åsa Linderborg ställer efter lördagens demonstrationer i Stockholm: varför demonstrerar inte folkpartister mot rasism? Det har inte alltid varit så. Jag kommer ihåg det tidiga nittiotalets demonstrationer, där fanns åtskilliga folkpartister, kristdemokrater, även en och annan övertygad nyliberal.

Detta är otänkbart i dag, och nog hänger det samman med att samma folkparti, representerat av demokratiminister Birgitta Ohlsson, vägrar göra en tydlig åtskillnad mellan det hon kallar vänster- och högerextremism. Rimligen säger hon så mot bättre vetande, hon vet vilken av rörelserna som lämnat blodsspår efter sig.

Det är talande att när regeringen presenterade sitt handlingsprogram mot extremism i fredags hämtade de nästan all aktuell kunskap om nazisterna från Säpos kartläggning. Det kan bara leda fel, för Säpos uppgift är att hindra brott, inte att kartlägga och förstå politiska rörelser. Av allt att döma håller sig Säpo till det uppdraget och det är bra, men särskilt mycket klokare blir vi inte. De underskattar exempelvis grovt andelen kvinnor i det de med ett föråldrat begrepp kallar vit-maktvärlden.

De senaste tio åren har det inte bedrivits någon forskning om de nazistiska rörelserna utanför journalistkollektiv som Expo och Researchgruppen. Bristen på kunskap är farlig. För dessvärre var det inte, som Åsa Linderborg skrev, ett hundratal nazister som drog genom Stockholm i lördags. De var drygt fem hundra, och så länge vi inte lär oss förstå varför lär de inte bli färre.

Mats Deland

ARTIKELN HANDLAR OM