ÅSIKT

Klipp dig och skaffa oss ett jobb, Borg!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Regeringens officiella hållning har varit att förneka den svenska massarbetslösheten och i stället hävda att det är en uråldrig vandringsmyt från det gamla Mesopotamien. Moderaterna har också påstått att massarbetslösheten är en socialdemokratisk konspirationsteori för att dölja att Tage Erlander egentligen var en nyliberal ekonom från Norrköping med hästsvans och ring i örat som förläst sig på Ayn Rand. Men nu har den poetiska rätt- visan helt oväntat slagit till och finansminister Anders Borg har tilldelats en jobbcoach så att han äntligen ska kunna bryta sin passivitet och komma i arbete. Det bedöms som mycket angeläget att Borg främst lär sig att ta individuellt ansvar för arbetslösheten i stället för att skylla ifrån sig på de arbetslösa och på facket.

Det är viktigt att Anders kommer upp på mornarna, duschar och kammar luggen. Att satsa på en två kronor billigare Big Mac är exempel på felprioriteringar som vi ska arbeta bort, det gäller att försöka bryta gamla des-truktiva mönster, säger coach Andersson, ett gammalt vårdbiträde med hårda nypor. Hon menar också att Borg måste träna hårt på att sluta söka resultatlös bekräftelse genom att rasa och storma mot bankernas utlåningsränta om dagarna, för att i stället fokusera på jobb först.

Widar Ullman, ledande socialdemokrat, föreläsare om sin egen förträfflighet och chef för den privata dagis- och utbildnings omsorgs- och sjukvårdskoncernen Vind för Våg fruktar fulkonkurrens om Borg exempelvis ska börja jobba med att investera i offentliga verksamheter. Widar Ullman protesterar att 103 471 personer kommer att förlora jobben om inte han garanteras monopol på att plocka ut vinst från skattemedel genom att ringa in för få och outbildad personal. Men även kaderkåren av högerhubbotar fruktar det värsta om Borg kommer i arbete.

Tomas Guru på Svenska Dagbladets ledarsida (medberoende moderat) skriver att det är statens fel att Borg har kritiserats för att vara arbetsslö och att det hotar demokratin.

Vänstern förväntar sig att en finansminister ska investera för att skapa jobb när Lenin mördade miljoner människor, skattefinansierat, skriver Guru. Och hans kollega Hercule Poirot Martyrson menar att det är statsindividualismens och den kulturradikala elitens fel att svenska kvinnor inte vågar gratisarbeta heltid som mansvårdare och det är i linje med massmord. Men vad säger finansministern själv om att kanske börja arbeta på riktigt, kan han klara av att ta ansvar?

Enligt forskningen är det för riskabelt för mig att jobba med någonting annat än att stödja hamburgerkedjor då klyftorna riskerar att minska annars, avslutar Anders Borg bryskt intervjun på väg till en peppkurs i våga-sluta-vägra-jobb.