ÅSIKT

Eric Hobsbawm har dött

Vänsterhistorikern blev 95 år gammal

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En av världens mest inflytelserika historiker har gått ur tiden.

Eric Hobsbawm var av judisk börd, född 1917 i Alexandria, uppvuxen i Berlin och Wien, bosatt i England 1933, medlem i det brittiska kommunistpartiet fram till dess upplösning.

Kosmopolit och marxist, verksam vid Camebridge formulerade han problem som västvärldens historiker fortfarande ägnar sig åt: 1600-talets kris, nationen som en konstruktion, uppfinnandet av traditioner som maktlegitimering.

Den brittiska marxismen har aldrig fastnat i ekonomisk determinism, utan även intresserat sig för människors tänkande och kulturella skapande. Hobsbawm lyckades förena en marxistisk grundhållning med en odogmatisk intellektuell nyfikenhet som gav full respekt i alla läger.

Hans synteser från franska revolutionen till Sovjetunionens fall – Revolutionernas tidsålder, Kapitalismens tidsålder, Imperiernas tidsålder, Ytterligheternas tidsålder – är standardlitteratur vid universitet världen över. Politik, ekonomi, vetenskap, kultur (Hobsbawm var en erkänd jazzkritiker) vävs samman till analyser som gör historien begriplig i sin helhet. Skrivna på en stilren prosa med typiskt brittiskt humor har de varit en läsfest för så väl studenter som allmänt historieintresserade. Sådana storslagna synteser skriver inga historiker längre; helhetsförklaringar har fått ge vika för mikrostudier och fragment.

Hobsbawms arv är en lika trösterik som uppfodrande maxim: Vi kan förstå världen och vi kan förändra den.

ARTIKELN HANDLAR OM