ÅSIKT

Klar räknemiss, Madeleine Sjöstedt!

Parkteatern slår Dramaten och Stadsteatern i effektivitet

Festligt, folkligt, fullsatt på Parkteatern.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ett ljus har gått upp för folkpartisten och Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt: kultur handlar om resurser. Så här ser resultatet ut när Sjöstedt tagit fram räknestickan: Varje teaterbesök på Stadsteatern subventioneras med 519 kronor att jämföra med 916 kronor på Dramaten. Alltså är Stadsteatern nästan dubbelt så bra.

Hon går vidare på den upptrampade stigen och låter revisionsfirman Ernst & Young räkna på hur teatern kan ytterligare förbättras. Bra teater kan ju mätas i kronor och ören!

Vad Sjöstedt inte nämner är att den lägre subventionen till Stadsteatern beror på att Parkteaterns alla gratisbesökare inräknas i besöksantalet. Inte heller drar Sjöstedt den slutsats som borde följa av hennes räknande, att den överlägset bästa och för samhället billigaste teatern är den gratisteater som Parkteatern står för.

Med en budget på ca 12 mkr och 140 000 besökare landar den subvention vi skattebetalare står för på 85 kronor per besökare, en bråkdel av kostnaden för ett besök på Dramaten och Stadsteatern. På kulturområdet är helt enkelt gratisprincipen den överlägset effektivaste, men lika litet som andra principer garanterar den förstås konstnärlig kvalitet.

Att dessa räkneexempel skulle kunna utgöra ett stöd för en sammanslagning av Stadsteatern och Kulturhuset är nog också för de flesta en obegriplig tanke.

Per Sundgren