ÅSIKT

Vinst och fusk slår ut allmännytta och kunskap

Lärare i skolor som presterar mindre får lägre lön

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Peter Wolodarski förundrade sig nyligenDagens Nyheters ledarsida över Socialdemokratiska kvinnoförbundets motstånd mot vinstjäkt inom välfärden. Vad är problemet med vinster, om det inte handlar om övervinster, frågade han.

Jag föreslår att chefredaktören läser sin huvudledare på motstående sida i samma utgåva av tidningen (21 okt). Där finns nämligen svaret.

Stockholms stad har beslutat att lärare som arbetar på skolor med sämre resultat än andra ska få lägre löner än sina kollegor. Elevernas prestationer ska vara avgörande.

Berörda lärare befarar att det ska leda till fiffel med betygsnivåerna. Dagens Nyheter instämmer: Skolans resultat är svårfångat. Nationella prov säger något om elevernas kunskaper, men om de kopplas till ett sanktionssystem riskerar de att få skadlig verkan. ”Den styrande kraften ... går från allt som inte mäts till det lilla som blir mätt.” Torftig innötning tränger undan allsidig undervisning och till sist blir kommunens mätinstrument ”främst ... en indikation på hur hårt olika skolor prioriterar träning inför proven”.

Just detta är problemet med de marknadsmekanismer som släppts lösa i den offentliga sektorn och utmynnat i privatiseringar av skola, vård och omsorg. Vinstjäktet tränger allmännytta och yrkeskunnande åt sidan. Fuskjobbet tar över.

Mikael Nyberg

ARTIKELN HANDLAR OM