ÅSIKT

Fackförfattarna: Plagiat ska kosta – anseende förstås – men gärna pengar

Vem har rätt? Pjäsen Fursten på Uppsala Stadsteater handlar om Jan Stenbeck. Flera avsnitt är direkta citat ur en biografi av journalisten Per Andersson. På bilden ser vi Allan Svensson, en av skådespelarna i uppsättningen. Pjäsen Fursten bygger på finansmannen Jan Stenbecks liv. Foto: Mats Bäcker, Börje Thuresson
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vi i Minerva, Sveriges Författarförbunds fackförfattarsektion, beklagar att varken vi eller förbundets ledning haft tillfälle att tydligt och på ett tidigt stadium visa vårt helhjärtade stöd för Per Andersson, när hans upphovsrätt inte respekterats vid uppsättningen av pjäsen Fursten. Bakom hans biografi om Jan Stenbeck ligger ett omfattande arbete som vi kan känna igen oss i.

Att skriva sakprosa är inte detsamma som att ladda ned ett stycke verklighet mellan bokpärmar. Det krävs ofta år av faktasökande, mängder av intervjuer och oändliga faktakontroller. Utomstående kan tycka att vi fastnar i petitesser, men detaljer kan visa sig förklara ett skeende eller avslöja en större sanning. I en biografi bör man även placera människan i sin tid och kultur, för att läsaren ska kunna möta och förstå människan och hennes gärning. God sakprosa kräver en författarröst.

I sammanhanget kan begrundas att Svenska Akademien räknar biografier till skönlitteratur, vilket inte bibliotek och bokhandel gör. Att gränsdragningen är svår, visar årets Augustprisutdelning, där två biografier vunnit i var sin kategori.

Man kan fundera över om Dramatikerförbundets ordförande Susin Lindblom eller dramatikern Malin Lagerlöf hade viftat bort frågan om upphovsrätt lika lätt om Stenbeck hade varit en skönlitterär bok? Sakprosa skall självklart omfattas av samma regler och samma respekt.

En medlem i Minervas styrelse blev 2003 utsatt för intrång och hotade den som klippt och klistrat med rättslig prövning. Det universitetsförlag som publicerat de omfattande, ordagranna citaten betalade 110 000 kronor, en summa som motsvarade nettovinsten på den aktuella publikationen.

I Per Anderssons fall återanvändes hans ord i en teaterpjäs. När stöldgods hämtat från en längre artikel publiceras i bokform, hamnar ju artikelskribenten i den absurda situationen att inte kunna återanvända sin egen text, då den ligger under någon annans copyrighttecken. Just detta hände vår medlem. Han blev själv anklagad för plagiat, tills alla inblandade kunde reda ut saken.

I Journalisten berättar Hanna Lundquist om hur en tvist löstes efter att Orionteatern olovandes citerat ur Ulf Kristoffersons bok om Fredrik Reinfeldt. Författaren fick, efter hjälp av Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf, ekonomisk ersättning. Dessutom lyftes boken upp på scenen, genom att en skådespelare läste högt ur boken de ord som Reinfeldts mamma hade yttrat inför Kristofferson.

En ytterligare komplikation i fallet Stenbeck kan Lena Ewertsson berätta om. Hon är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och har ägnat flera år åt tv-forskning och skrivit ett par böcker där Stenbeck figurerar. En av dem är Dansen kring guldkalven? (2005).

Pär Fjällström, producent på SVT-dokumentär, vände sig till henne och fick hjälp med research och råd om källor. Han fick även en del av Ewertssons texter i digital form. Detta är inga konstigheter, men när SVT nu efter årsskiftet visar sin dokumentär om Stenbeck, kommer inte Lena Ewertssons namn att nämnas. Det är för trångt i eftertexterna, har hon fått höra.

Hon har inte, som den välkände fackförfattaren Henrik Berggren, arvoderats och erkänts som inspirationskälla, vilket hände när dokumentären om Olof Palme gjordes. Ändå har hon inte krävt arvode, bara erkänsla.

Fackförfattares texter vidareanvänds i tysthet. Det räcker nu inte att be dramatiker och journalister att fråga snällt. Vi behöver diskutera vad som skall ske när överträdelse gång på gång sker. Vi behöver samverkan mellan upphovsrättsorganisationerna även på detta område.

Att plagiera skall kosta. Anseende förstås, men gärna också pengar. Författarförbundet bör ge sitt helhjärtade stöd åt alla författare som behöver juridisk hjälp för att beivra upphovsrättsliga intrång.

Beata Arnborg

Anne Brügge

Minervas styrelse