ÅSIKT

Fem miljoner till de hotade

Kulturrådet vill höja budgeten för fristadsarbete

Under 2010–2012 var Malmö fristad för den iranska journalisten och författaren Parvin Ardalan.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

När Kulturrådet nyligen lämnade förslag till budget för de närmaste tre åren var tre områden extra prioriterade: insatser för barns och ungas läsning, stöd till den fria kulturen och kulturella fristäder.

Särskilt den sista punkten är mycket spännande. Systemet med fristadsförfattare är relativt väl etablerat, det handlar om att ge hotade och jagade författare skydd och helst en möjlighet att ingå i den svenska litteraturvärlden. Ett arbete för yttrandefrihet som bygger på kommunala initiativ men där Kulturrådet är en samordnande instans. Nu vill man alltså göra det blygsamma anslaget något mindre blygsamt och avsätta fem miljoner per år, samt även betona andra yrkesgrupper, som konstnärer och musiker.

Det är en välkommen uppgradering av fristadsarbetet. Det har tidigare funnits andra än författare som fått fristad, men det är föga känt. Konstnärer som är regimkritiska skapar inte alltid helt lättavkodade verk – särskilt inte utanför en känd kontext. Att ”översätta” konst är inte som att översätta text, helt enkelt.

Nu är det bara att hoppas på att de fem miljonerna överlever in i den slutliga budgeten. Och att arbetet för kulturella fristäder kan uppmuntras, intensifieras och verkligen göra skillnad.