ÅSIKT

”Allt bygger på misstolkningar”

Filmproducenterna öppnar för justeringar av nya filmavtalet

Björn Rosengren och Gila Bergqvist Ulfung, Film & tv-producenterna, tycker nya filmavtalet misstolkats av filmbranschen.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det så kallade automatiska förhandsstödet i det nya filmavtalet har väckt debatt. Håkan Bjerking med flera befarar i Aftonbladet att stödet innebär att ”den kommersiella filmen övertar stora delar av det stöd som var avsett för den utmanande och konstnärliga filmen”.

Vi delar inte den farhågan. Det är givetvis helt sant att automatstödet riktar sig till filmer med stark publikpotential. Men slutsatsen att det nya stödet går ut över smal film bygger på misstolkningar. Och ibland också på felaktigheter. 

Alla ansökningar om förhandsstöd handläggs även i fortsättningen av Svenska Filminstitutets långfilmskonsulenter.

Det nya stödet avser endast en tredjedel av förhandsstödet till lång spelfilm. Håkan Bjerking med fleras påstående om 50 procent stämmer alltså inte.

En tredjedel av förhandsstödet eller 36 miljoner kronor (som är taket) är betydligt mindre än vad som under de senaste åren har betalats ut från SFI för filmer som riktar sig till en bred publik. I praktiken kan vi alltså inte dra slutsatsen att de smalare filmerna skulle drabbas av att ett begränsat antal filmer med större publikpotential får detta stöd.

Det faktum att stödet förutsätter betydande finansiering från flera parter, till exempel från tv-kanaler som SVT och TV4, gör att de har inflytande över projekten. Dessa aktörer är givetvis kvalificerade att bedöma ett filmprojekts kvaliteter.

Filmkonsulenterna kan precis som i dag värdera och påverka projektets ”konstnärliga och produktionsmässiga aspekter mot bakgrund av filmavtalets uppsatta mål”, inklusive ”den konstnärliga konstellationen bakom filmen” för alla filmer som söker mer än sex miljoner i stöd, vilket i praktiken är de flesta. Här kan givetvis kvalitets- och jämställdhetsaspekter vägas in.

Filmavtalet är som alltid ett resultat av en förhandling. Alla parter har fått kompromissa, även Film&TV-Producenterna. När det gäller automatstödet tror vi att det kan fungera som ett bra fönster för filmer där många aktörer vill engagera sig. Liknande former av stöd finns redan idag i både Norge och Danmark.

Det nya stödet kan mycket väl komma att behöva justeras över tid. Men om utfallet av systemet till en början skulle visa sig ha brister så är det inte de smala projekten som drabbas utan de mer publika.

Vi menar att ett grundläggande problem med det nya filmavtalet är att medlen är begränsade. De numera mätbara målen i Filmavtalet blir svåra att nå. Det förändrade medielandskapet innebär också att samtal om filmpolitiken efter 2015 måste inledas redan nu. Vi kommer att ta initiativ till en fortsatt bred och öppen dialog om detta.

Björn Rosengren

ordförande, Film & tv-producenterna

Gila Bergqvist Ulfung

ordförande, Film & tv-producenternas filmsektion