ÅSIKT

Optimistiska 90-åringars kamp mot ”reaktionär frestelse”

Le Monde hyllar avlidne Stéphane Hessel – återpublicerar samtal med Edgar Morin

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Le Monde visar sin respekt mot den nyligen avlidne Stéphane Hessel; tidningen publicerar helt enkelt på nytt Hessels samtal med sociologiprofessorn Edgard Morin. En dialog mellan två 90-åringar, båda medlemmar av den franska motståndsrörelsen under nazi-ockupationen och båda hårda motståndare till vår tids auktoritära makt, den härskande finanskapitalismen. De är optimistiska som bara 90-åringar kan vara och de är eniga: Den ”reaktionära frestelsen” måste bekämpas, politiken och demokratin ska återerövras.

Jag bläddrar fram en annan text, om marknadens galenskap som härjar södra Europa. Där pågår realisation på motorvägar, sjukhus, vårdinrättningar, postkontor, flygbolag, hamnar och flygplatser. Dessa allmänna egendomar privatiseras blixtsnabb och hamnar främst ägare främst från USA, Kina och Brasilien. Motorvägarna lägger Qatar-bolag beslag på.

Det brasilianska bolag som tog över ett f d allmänt sjukhus i Lissabon åttadubblade omedelbart avgifterna vid akutmottagningen. I Madridtrakten väntar bortåt tjugo stora sjukhus på försäljning. Sköterskor, läkare, all sorts personal protesterar och demonstrerar. De följer råden från Stéphane Hessels miljonspridda bok Säg ifrån!.

Deras kamp tycks dessvärre lika hopplöst förlorad som de unga arbetslösa Los Indignados eller de lågavlönade mileuristas (1000 euro i månaden).

Inte så förvånande att Beppe Grillos popularitet stiger mot himlen när han ber Mario Monti och hela EU-etablissemanget att dra åt helvete.