ÅSIKT

Varför ha mål och sedan gå med på undantag?

Svenska filmare fortsatt besvikna på filmavtalets parter och kulturdepartementet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Alla vi som gör film i Sverige och är organiserade i Sveriges filmregissörer, Dramatikerförbundet, Oberoende filmares förbund och Teaterförbundet står bakom kravet på att skrota automatstödet eftersom det gör det svårare för den utmanande och konstnärliga filmen att bli gjord.

Svenska filminstitutets vd Anna Serner konstaterar att det nya avtalet innebär en halvering av budgeten för filmkonsulenterna på grund av att man skapat automatstödet, ökat på det publikrelaterade stödet (PRS) från 75 till 80 miljoner och skapat producentstödet.

Det är fakta.

Dessutom undantas automatstödda filmer från Filminstitutets skrivningar att de filmer som ges ekonomiskt stöd ska främja mångfald, och att stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män.

Varför ska filmavtalets parter sätta upp sådana mål om man undantar automatstödet från dem? Vad är då målen värda? Hur kan filmavtalets parter acceptera det? Och kulturdepartementet?

Håkan Bjerking

Sveriges filmregissörer

Anna Carlson

Teaterförbundet

Kasper Collin

Marta Dauliute

Oberoende filmares förbund

Camilla Ahlgren

Sveriges dramatikerförbund