ÅSIKT

Fel om Hassan och muslimer

Alla lever vi oss in – oavsett klass eller hudfärg

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Yahya Hassan

DEBATT Tänk er att Moa Martinsson i en intervju sagt att arbetarklassens utsatthet beror på dess bristande ambitioner. Då har vi, även om hon skriver väl, ett problem, säger Athena Farrokhzad. Men något så korkat har Moa Martinsson aldrig sagt eller tänkt.

Inte heller presenterar Yahya Hassan, vilket Farrokhzad påstår, en förklaringsmodell som gör alla muslimer till kvinnohatande bedragare. Vad han gjort är att brutalt rättframt skildra sin uppväxt i en muslimsk familj i Danmark. Detta är en verklighet, men inte hela verkligheten.

Är något problematiskt så är det tanken att ansvarsfulla författare och konstnärer inte skulle kunna skildra hela verkligheten utan bara vissa bitar i den. Lika problematisk är idén att kön och hudfärg ska få avgöra vilka som är kvalificerade att få delta i debatten. Jag tror att vi alla oavsett klass, kön och hudfärg har förmåga till inlevelse i andra människors villkor.

ARTIKELN HANDLAR OM