ÅSIKT

Att gå i pension är också en konst

Tidigare miljonmissar med pensionspengar får inte upprepas

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Apropå kulturdepartementets utspel om 60 nya miljoner till scenkonsten, så här strax före valet som vore det en slump, säger Lena Adelsohn Liljeroth:

”Det nya pensionssystemet ska bygga på möjligheten till omställning och karriärväxling.”

Kungliga Operan får 10,5 miljoner, ”öronmärkta för satsningar som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse och insatser riktade mot personalen” och av de 10 miljoner Dansalliansen får är hälften vikta för ett ”karriärväxlingscenter”.

Så vad betyder då detta? Regeringen meddelade för ett år sedan att pensionen ska vara en avtalsfråga mellan arbetsgivare och de berörda fackförbunden. Men det ekonomiska utrymme som ges begränsas av att de medel som avsätts inte enbart går till pensionen, utan ska användas till att, som det heter, öka kvaliteten inom scenkonsten. Med andra ord, intjänade pensionspengar kommer inte att fullt ut gå till de anställdas pensioner, utan ska även användas för ”konstnärlig utveckling”.

De 60 miljoner som avsätts för 2015, och som med tiden ska bli 120 miljoner, måste rimligen betraktas som ett slags nödhjälp i väntan på att staten ska slippa att över huvud taget befatta sig med saken.

När den stora utförsäljningen av statliga verk pågick för några decennier sedan, så ”glömde” man att kompensera för de anställdas pension. I stället sköts dessa pengar till i efterhand. Tänk om man nu kunde erinra sig den glömskan och helt enkelt ersätta de konstnärliga institutionerna för den kostnadsökning som det nya pensionssystemet åsamkat dem.