ÅSIKT

Om bara invandrarna...

Zaremba förskjuter ansvaret

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Marciej Zaremba. Foto: Mats Andersson/TT

Om bara ”invandrarna” talade bättre svenska skulle inte ”svenskarna”, i alla fall inte så många, rösta på SD.

Det är den konkreta slutsats som mynnar ur Maciej Zarembas anekdotparad (Dagens Nyheter 19 september) om varför SD vinner väljare. Kärnan i hans resonemang handlar om hur samlingen i politikens mitt driver fram populism, och mot den har jag inga invändningar. Men det som i slutändan trillar ut är att vi (?) ”sviker också invandraren, när vi påstår att hen kan bli fullgod svensk utan att behärska språket”. Dags därför att resa språkkrav för ”passet och rösträtten.”

Så dras alltså en nationsgräns inom staten. Det duger inte att leva sitt liv här. Fullgod svensk är man ändå inte innan tomten och tomten sitter som en smäck.

Politiskt är det ett klassiskt koopteringsförslag: Gå ytterhögern till mötes, ta över deras idéer i lite mildare form, så kanske de försvinner. Visst, för den händelse de inte får vatten på sin kvarn och växer, som i Danmark.

Märk väl: Zaremba skriver inte apropå ingenting. Det är inte en artikel vilken som helst om integration, medborgarskap, behovet av språkundervisning. Han skriver explicit apropå SD:s valframgång. På så vis blir de 13 procenten genom en försåtlig förskjutning invandrarnas eget ansvar.

Om de bara.

Ja, om kvinnan bara klätt sig lite mindre utmanande. Om bara bögen varit mindre fjollig.

Om bara de svarta. Ni kan säkert fylla på själva.