ÅSIKT

Hedra Ulrich Beck och stoppa utpressningen i Grekland

Sociologen blev 70 år gammal

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Ulrich Beck, sociolog, avled den 1 januari 70 år gammal.

Det nya året hade just börjat när Ulrich Becks hjärta upphörde att slå. Beck var en av vår tids främsta sociologer, huvudsakligen känd för sina analyser och böcker om Risksamhället. Han oroades över hur superteknologin mer och mer hotade individens frihet och överlevnad. Ofta exemplifierade han med den storskaliga kärnkraften. Han skrämdes av att den globala kapitalismen inskränkte och underminerade den politiska demokratin. Beck var en radikal, liberal demokrat av det slag som upphört att existera i Sverige.

En av Ulrich Becks sista böcker handlar om ”det tyska Europa”. Han berättar där om en februarimorgon 2012 då han hörde följande tillkännagivande i radion: ”I dag kommer den tyska förbundsdagen att avgöra Greklands öde.” Hur var det möjligt, frågade sig Beck, att en demokratisk europeisk stat kunde få avgöra framtiden för en annan demokratisk stat och hur kunde detta ske utan att det följdes av vredesutbrott.

Historien upprepar sig i dagarna och Becks fråga lever vidare. Om några veckor håller Grekland val; sannolikt kan vänster­alliansen Syriza bli största parti. I väntan på valet drar de europeiska institutionerna undan ekonomiskt stöd åt Grekland. Den tyska förbundskanslern förbereder sig för att utesluta Grekland ur eurosamarbetet. De grekiska väljarna får beskedet: det är inte ni utan EU-byråkratin och Angela Merkel som beslutar över er framtid. Röstar ni fel kommer ni att bestraffas ännu värre än i dag. EU-hierarkins besked tas emot som självklarheter, som naturliga reaktioner på Marknadens önskemål och som en följd av att tysk ordoliberalism härskar.

Vad säger den svenska regeringen, vad säger Margot Wallström? Kanske påminner hon sig om att Ulrich Beck var högtidstalare på hennes 50-årsseminarium. Wallström skulle kunna hedra sin döde vän och ideologiske förebild genom att påminna om och protestera mot att hans teser om risksamhället och hotet mot demokratin skamligt och utan protester sätts i scen inför det grekiska valet.

ARTIKELN HANDLAR OM