ÅSIKT

Vag formulering inte skäl för inreseförbud

Skärpning av lagförslag snabbutreds

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Grund til at antage”, skäl att anta.

En så vag formulering duger inte för att straffa någon med indraget pass eller inreseförbud.

Det anser flera sammanslutningar av danska jurister. De kritiserar nu den danska regeringens lagförslag om hur så kallade jihadistresor ska försvåras, som lades på Folketingets bord i fredags.

Regeringen har redan tvingats omarbeta sina idéer på flera punkter efter att remissvaren strömmat in. Men rättsäkerheten är fortfarande hotad, anser juristerna.

Det är för all del ganska naturligt, eftersom det handlar om att ingripa mot personer som ännu inte begått några brott. Det kan ju i teorin gälla om folk som faktiskt inte är terrorister, påpekar Advokatrådet.

Jacob Mchangama från tankesmedjan Justitia säger till Politiken (16 januari), att visst kan man tänka sig att stoppa någon på flygplatsen med biljetter till Turkiet, kända kopplingar till jihadistgrupper och en ryggsäck med krigsutrustning. Men ska man ingripa om den misstänkte bara skrivit något på Facebook? Eller på basis av anonyma uppgifter från säkerhetspolisen?

Det finns onekligen grund till att anta att kritiken inte kommer att bli mildare i Sverige, när justitieminister Morgan Johanssons snabbutredning hamnar på remissinstansernas bord.

Även svenska jurister har ju en förkärlek för en så omodern sak som bevis, något som inte alltid delas av politikerna.

ARTIKELN HANDLAR OM