ÅSIKT

Läsfest för Mahlerfans

Fruktbar biografi av Carl-Johan Malmberg

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

BIOGRAFI För mer än femtio år sedan initierade Leonard Bernstein den stora renässans för Gustav Mahlers musik som ännu pågår med oförminskad styrka. Men Mahlers symfonier kan vara förvirrande i sin komplexa rikedom, och någon bra svensk guide in i dessa djupdykningar ner i människans existentiella predikament har vi inte.

Carl-Johan Malmbergs Nattens fågel & den nya dagen (ellerströms) är den första bok om Mahler som skrivits av en svensk författare. Den är dock inte självklar som rekommendation till den som vill ha en första Mahler-guide. Snarare är det en samling fint formulerade tankar, som i första hand vänder sig till andra redan passionerade Mahler-älskare.

Malmberg tar upp varje symfoni till granskning och dessutom Das Lied von der Erde och även Das klagende Lied. Han lyfter fram detaljer som han fäst sig vid och resonerar om olika tolkningsmöjligheter. Det är rakt igenom fruktbar läsning för den som kan sin Mahler. Man behöver inte hålla med, men Malmbergs värderingar har konsekvens och är välmotiverade. Särskilt värdefulla är hans många litterära associationer.

Vilken Mahler-symfoni är den bästa? En fråga omöjlig att svara på, men intressant är att Malmberg likt en annan svensk Mahler-kännare, den djupt saknade Thomas Anderberg, sätter den kontroversiella sjunde symfonin särskilt högt. Malmberg ser den som Mahlers ”kubistiska” verk, en parallell till Picassos Les Demoiselles d ´ Avignon. En lika djärv som briljant jämförelse, som dock inte rubbar min egen ambivalens inför den splittrade sjuan.

ARTIKELN HANDLAR OM