ÅSIKT

Vild attack mot kapitalet

Genomskådande ironi och humor i senaste numret av Clarté

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

TIDSKRIFT Så befriande, tänker jag efter 66 sidor med Clartés nya nummer, inte en enda före detta revolutionär som skriver hjärtnupet om religionens helighet eller bönar om respekt för Gud, Profeten eller dessa högheters jordiska ställföreträdare. Bo Gustafsson, professor och före detta Clarté-redaktör skulle sortera in dessa samvetsömma vänsterbekännelser under sin återkommande rubrik på ledarsidan: Borgerligt själsliv.

Clarté har hunnit bli 90 år och den nuvarande redaktionen påminner om den sorgligt bortglömde Arnold Ljungdal, tidskriftens förste redaktör. Ljungdals poesi var lättare att ta till sig än hans snårigt abstrakta marxism.

Huvudtemat för det nya numret är annars finanskapitalets makt, från dess mäktigaste institutioner som Trilateralen till exemplifiering av dess dagsaktuella praktik: att driva igenom ett USA-EU-handelsavtal (TTIP) som skyddar storkapitalet från demokratin, från fackliga krav och medborgerlig insyn.

Clarté knyter an till sina klassiska antifascistiska traditioner men har lite för bråttom att jämställa Sverige­demokraterna med Sven Olof Lindholms nationalsocialister.

Lätt nostalgiskt upptäcker jag att Hans Isaksson, kamrat från Lunds socialdemokratiska studentklubb, förblir en av Clartés främsta skribenter. Isaksson behärskar, som han gjort i ett halvt sekel satiren, den varma genomskådande ironin och den befriande humorn. I hans anda kommenterar tidskriften vild­svinsattacken mot storkapitalisten och jägaren Rune Andersson. Clarté skriver förhoppningsfullt: ”Nästa år hoppas vi få se våra älgar jaga finansfurstar och baroner. Leve de vilda djuren!"

ARTIKELN HANDLAR OM