ÅSIKT

SD lånar tyska tankar till sitt partiprogram

Björn Söder testar Hitlers filosof-trick

Björn Söder, Johann Gottfried Herder.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Att talmannen Björn Söders favoritfilosof Johann Gottfried Herder (1744–1803) hade lite problem med judarna är inte så konstigt eftersom de inte riktigt passade in i hans nationsbegrepp som egentligen förutsatte enhet i religion och språk. Han beundrade den hebreiska poesin och judarnas bidrag till vetenskap och kultur men han kunde också beteckna dem som ”ett för vår världsdel främmande asiatiskt folk”. Om de bara gjorde sig av med sina ”nationella fördomar” skulle de ändå kunna anpassas till ett europeiskt liv och därmed släppa drömmarna om det ofruktbara Palestina.

Ännu större problem hade Herder med romerna som ju också delade judarnas öde av att vara spridda över Europa. I sin bok Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (har Söder läst den?) ser han dem som ”en utstött indisk kast som från födseln står långt från allt som kan kallas gudligt, anständigt och medborgerligt.” Han tyckte att de borde utsättas för ”militär tukt”.

Björn Söder är nu inte den första som försöker använda lösryckta idéer från en 1700-talsfilosof som grund för ett partiprogram. Det prövades redan på 1930-talet när den stackars Herder utnämndes till ”den tyska nationalismens fader”. Det slutade som bekant inte så lyckligt.

ARTIKELN HANDLAR OM