ÅSIKT

FP vill skrämma bort flyktingarna

Vill skapa bild av otrygghet i Sverige

Jan Björklund,
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

DEBATT ”Inbördeskrig rasar i Syrien samtidigt som terrororganisationen IS begår avskyvärda brott i Mellanöstern; oskyldiga civila avrättas brutalt och kvinnor och flickor säljs som sexslavar.”

Så inleder Jan Björklund och hans partikamrater sin artikel i Dagens Nyheter (28 januari), där de lanserar en rad nya och nygamla idéer.

Det låter som upptakten till varför vi behöver en mer generös asylpolitik. Men det är motsatsen. Folkpartisterna tror säkert att den uppluckrade arbetsrätt och de sänkta ingångslöner man föreslår vore en välsignelse för att få invandrare i arbete. De brukar ju tro att det löser det mesta här i livet om bara fattiga människor får bli ännu fattigare och otryggare. Men det är, liksom det rent symboliska kravet på språktest för medborgarskap, gammal välkänd FP-politik.

Deras två nya idéer är att fler ska påtvingas försörjningskrav för att förenas med sin familj. Och att den flykting som inte har arbete bara ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Ska du ha permanent skydd måste du först förtjäna det.

Inte ens folkpartisterna själva kan väl tro att något av dessa krav gynnar integrationen på ­något avgörande vis. Det skapar inga jobb, inga bostäder.

Tvärtom finns ju risken att den som ständigt måste oroa sig för sin familjs väl och ve eller som löper risken att utvisas efter en tid kanske inte alltid har kraft nog att fullt ut satsa på en tillvaro i det nya landet. Men så är syftet också ett annat. De talar om integration. Men de menar sänkta volymer. Sverige är ju, med få undantag, förpliktigat att ge asyl åt alla som söker och som har asylskäl. Enda sättet att komma undan det, är att se till att färre personer överhuvudtaget söker.

Om man gör det svårt och otryggt att leva som flykting i Sverige, kommer ryktet att gå, tänker man sig, så att folk söker sig till andra länder. För att inte gå stick i stäv med FN:s flyktingkonvention undantas konventionsflyktingar från de två olika försörjningskraven.

Men däremot inte de som kallas skyddsbehövande – personer som flyr från krig och konflikter. Dit räknas i dag de flesta av dem som flyr från Syrien och Irak. Där ”oskyldiga civila avrättas brutalt och kvinnor och flickor säljs som sex­slavar”.

Det är just dem man vill avskräcka.

ARTIKELN HANDLAR OM