ÅSIKT

Bara fluff till kulturen

Inga överraskningar i årets kulturbudget

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Nej, det blev inga fria entréer till de statliga museerna. Eller med andra ord: vissa trösklar hyvlas inte ned. Om fri entré eventuellt hade kunnat locka nya grupper till (främst de stockholmska) museerna, eller om reformen bara betytt att vissa sparat pengar, därom kan man tvista. Men en annan sak är tydlig i regeringens vårproposition när det gäller kulturpengarna: man väljer att blunda för att de oftast når de som redan har.

I valet mellan Skapande skola, förra kulturministerns skötebarn, och sänkta avgifter för kulturskolan, har man prioriterat det förra. Trots att en utvärdering visade att bidragen från Skapande skola söks av skolor som redan ger sina elever kultur.

Åt den som har ska vara givet. Det är som Stockholms kulturpolitik de senaste åren.

Nå, Statens konstråd får mer pengar, för att kunna göra satsningar i miljonprogramsområden. Ökningen är liten, men troligen väl investerad. Kulturrådet får också en liten skärv extra.

Det ord som kommer för mig är luft. Det är en fluff- och luftbudget, även om vissa satsningar – utbildning mot rasism, för romsk inkludering – förvisso är stora och viktiga insatser. Men det är inte kultur som betonas. Det är demokratiminister Alice Bah Kuhnke som styrt. Vad kulturministern med samma namn tänker sig är minst sagt oklart.