ÅSIKT

Solidaritet har inga gränser

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Världen står i brand. Den största flyktingkatastrofen i modern tid inträffade i söndags utanför Italiens kust. Minst 700, kanske så många som 900 människor befaras ha drunknat när deras fartyg sjönk i ett försök att korsa Medelhavet. Knappt ett trettiotal har räddats.

I tisdags drunknade 400 människor. Förra året drunknade över 3 400 människor när de försökte fly till Europa. Det är katastrofer som knappt blir till notiser i europeiska tidningar. De räddningsinsatser som görs är alldeles för små och kommer för sent - det är ett tragiskt bevis på att människoliv värderas olika beroende på ursprung.

Vi kräver att räddningspersonal ges möjlighet att göra sitt jobb. Ge dem de resurser som behövs. Det är ovärdigt vår tid och vårt samhälle att människor på flykt från fattigdom och krig drunknar under desperata försök att nå en annan framtid.

Solidariteten får inte känna några gränser.

Brandmän mot rasism