ÅSIKT

Svar till Petter Larsson om flyktingbarnen

Människorna i SR:s reportage har mött hundratals ungdomar

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I början av veckan släppte vi den första av tre delar i P1:s julserie Föregångslandet. Avsnittet har titeln "de desillusionerade humanisterna" - något som väl avspeglar temat för programmet. Vi har haft kontakt med många som möter de ensamkommande i sina arbeten och försökt återge deras bild så nyanserat vi kan. Vi prövar också deras bild mot experter som Svenska Afghanistankommittén och berörda Ensamkommandes förening.

Petter Larsson hävdar att Sveriges Radio skulle sprida lögner om flyktingbarnen. Han tycks vilja bortse från att de som pratar i reportaget är människor som arbetar med detta - som mött hundratals ungdomar genom åren.

Sen försöker han med sifferexercis att hävda att den bild våra källor ger skulle vara felaktig. Men de siffror han lägger fram motsäger inget av det våra källor påstår.

Och vad gäller ankarbarn så är ju det ett ord som vi inte använder i reportaget. Forskarna Aycan Celikaksoy och Eskil Wadensjö har gjort en omfattande undersökning av de ensamkommande. Där framgår ju precis som vi säger i reportaget att knappt en tredjedel av dem som kom 2003-2012 hade minst en av sina föräldrar folkbokförd i Sverige vid undersökningsperiodens slut. Året 2012 var siffran 47 procent.

Till sist: Den uppföljande diskussionen i Studio Ett beskrivs helt felaktigt. Det var ju tvärtom så att Rädda Barnen, Migrationsverket och ungdomspedagogen Jonas Andersson i Skellefteå med något undantag kände igen och bekräftade bilden som reportaget ger.

Jörgen Huitfeldt och Magnus Thorén, skaparna av Föregångslandet i P1