ÅSIKT

Ett arsle i debatten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Debattarslet ser sig själv som förnuftets röst och den avvägda positionen personifierad. Hen ägnar sig sällan åt meningsutbyten och så gott som aldrig åt att torgföra en egen genomtänkt uppfattning. Däremot älskar hen att referera debatter i termer av två grovt karikerade sidor, varpå debattarslet intar positionen ”någonstans mittemellan”.

Namnet kommer av att den kompetens som krävs för att inta flera stolar samtidigt, tvärtemot debattarslets självuppfattning, inte sitter i huvudregionen. Den är inte heller särskilt populär bland övriga deltagare.

Favorituttryck: ”Får man kritik från båda hållen kan man inte ha hamnat helt fel, höhö.”