ÅSIKT

Äntligen en god nyhet för ensamkommande

Viktor Banke om vikten av att aldrig ge upp

Foto: Anna Tärnhuvud
Fyra av de pojkar som kom till Sverige under förra året.
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Förra året sökte drygt 35 000 barn utan vårdnadshavare asyl i Sverige. Det var huvudsakligen afghanska pojkar som vuxit upp i Iran eller Pakistan. De barn som fick sitt beslut fram till sommaren fick permanent uppehållstillstånd om det inte fanns ett ordnat mottagande i hemlandet, alltså föräldrar eller annat nätverk.

Men så ändrade Migrationsverket sin praxis och började i stället ge avslag eller bevilja tillfälliga uppehållstillstånd. Tusentals minderåriga som för första gången i sina liv fått rättigheter fick över en natt se sin framtid i Sverige försvinna. Oron ökade, den psykiska ohälsan och självmordsförsöken likaså.

Praxisförändringen kom oväntat, men var en i raden av åtgärder mot asylsökande, en restriktiv utveckling som pågått i flera år.

Så plötsligt ett ljus i mörkret: Regeringen förbereder ett lagförslag som innebär att barnen ska ges möjlighet att gå klart gymnasiet här, och därefter kunna söka jobb eller utnyttja någon annan möjlighet till uppehållstillstånd i landet. Ett positivt förslag för skolan, som tvingas hantera oron och stressen. För de berörda barnen betyder det förstås allt.

Men mer än något annat är det en insikt om att det lönar sig att kämpa, trots att utvecklingen bjuder på återkommande nederlag. Det är ett erkännande för de lärare, gode män och familjehemsföräldrar som sett barnens lidande och genom kampanjen #vistårinteut uppmärksammat barnens situation. Till slut lyssnade regeringen. Man ska aldrig ge upp.

Viktor Banke

Biträdande jurist