Bäste turisten stannar hemma

BOKRECENSIONER

Svenska Naturskyddsföreningens årsbok för 2004 heter Rena semestern - om ekoturism i Sverige och är infallsrik som vanligt. Inte minst gäller det Roger Olssons text Vad är en ekoturist?

460 miljarder dollar per år omsätter den globala turismen, och i detta sammanhang tillhör svensken den i särklass flitigaste med utlandsresor för 70 miljarder kronor. Dessutom anser vi oss behöva 600 000 fritidshus, 1 300 000 båtar, 300 000 husvagnar och 200 000 snöskotrar. Liksom alla andra medlemmar i rikemansklubben tar vi bilen till ekosystems känsligaste områden där vi försöker uppleva så mycket som möjligt på minsta möjliga tid.

"Turismen undergräver basen för sin egen existens", skriver Olsson. Det gäller inte minst att ha koll på miljöbelastningen och balansbegreppet. Att vara lite skeptisk till detta som benämns ekoturism.

För enligt ekosofins natur- och människosyn ( Arne Naess, med flera) hör allt levande samman. Allt levande är djupast sett ETT, på grund av att allt liv är en del av rummet, ekosfären, där det globala ekosystemet är inrymt. Ekosofen menar att djur och växter har ett egenvärde, oberoende av om de är till nytta för människan eller inte. I den politiska ekosofin förespråkar man maximal livskvalitet genom att i första hand producera varor och tjänster som har en positiv betydelse för allas självförverkligande. Småskalig teknologi. Glokalsamhällen.

Balansgreppet är utomordentligt svårt eftersom det har så många tolkningar. Till exempel finns det inte några lagbundna samband mellan mänsklig påverkan och graden av obalans. Det vill säga, hur långt kan man exploatera valturismen utan att rubba djurens intimitet? Skadar det beståndet, eller tvärtom gagnar det det eftersom valturismen gör oss mer insatta i naturskyddet, vilket på sikt skapar mer inkomster till insatser och kampanjer?

Hur mycket bör en solnedgång över spegelblank sjö kosta? Får jag pengarna tillbaka om de trädklättrande getterna vägrar att klättra?

Det komiska med mycket ekoturism är att vi upprepar det som traktens bofasta alltid har gjort. Gör en klövjerajd över fjället. Går på promenader i motvind på Lilla Karlsö. Sover utomhus. Ser en orkidé. Bor på en bondgård. Lyssnar till tystnad.

I huggsexan om ekosystemet och upplevelsens maximering tycks den ende sanna ekoturisten vara den som stannar hemma och nöter så lite som möjligt på jorden.

Turism

Mikael Strömberg