Mona Sahlin skriver om historien i sitt bittra försvarstal

Mona Sahlins biografi Makt-Lös berättar inte hela historien om Sahlins tid i socialdemokratins topp. Ann Charlott Altstadt hittar flera självmotsägelser och ibland rena lögner.

Segrarna skriver som bekant historien men ibland ger det publika intresset även förlorarna företräde.