Uppmärksamma noter

BOKRECENSIONER

Som litteraturvetare har Daniel Möller visat prov på stor stilkänsla och lärdom inte minst i sin presentation av barockdiktaren Olof Wexionius ( Melancholie och andra dikter, Ruin, 2008) men också i texter om modernistiska skalder som Rilke, Ekelöf och Lindegren. När han nu debuterar som poet med Själsliga besvär är samlingens undertitel talande: Dikter och andra reaktioner. De anteckningar, översättningar, citat och collage som boken rymmer är lika kritiska som poetiska till sina väsen. Denna skald tänker, lever, drömmer litterärt. Ofta är hans texter drastiska: ”Jag går till källan / för att raka / ögonen”. Lika ofta strountiga: ”Livet är oss alla övermäktigt / vi förblir en labradors tanke. Men framför allt bejakar de tillfället, fångar de ingivelsen, står de slumpen bi”.

Det är lättsamt, lärt och sympatiskt nedtonat. Kollegan Jesper Olssons magistrala efterord blåser därför nästan ut textens anspråkslösa eld. Daniel Möller är ingen Gunnar Ekelöf och ingen Armand Schwerner, vill nog inte vara det. Hans sympatiska och intelligenta anteckningar är ingen storslagen arkeologi. De är spår av den uppmärksamhet som den stora litteraturen lever av och för. En litteraturkritisk poesi eller ett poetiskt vittnesbörd om livet i litteraturen. Och som sådant mera förebildligt än drabbande.

Magnus William-Olsson