En far, en son och en djup sorg

BOKRECENSIONER

Den serbokroatiske författaren Danilo Kis blev på åttiotalet internationellt uppmärksammad för några romaner om en barndom i krigets skugga. Kis var född 1935 och växte upp i gränstrakterna mellan Jugoslavien och Ungern med en ungersk far av judisk börd och en serbisk mor. Fadern fördes bort och mördades av tyskarna. De självbiografiskt färgade romanerna Trädgård, aska och Timglaset (i svensk översättning 1983 respektive 1986) handlar inte i första hand om fadern men i grund och botten cirklar ändå allt kring författarens saknad efter sin far.

Kis avled redan 1989 och hans författarskap har sedan dess kommit i skymundan. Nu ger Lind & co i sin förträffliga serie med dolda nittonhundratalsklassiker ut en tidigare oöversatt samling berättelser Tidiga sorger, som tillsammans med de övriga två utgör en barndomstriptyk. De små berättelserna hänger så pass nära samman att det inte är orimligt att kalla också Tidiga sorger för roman, och återigen står hela tiden saknaden efter fadern i centrum, även när berättelserna handlar om helt andra saker.

Kis stil är mättat poetisk, man läser långsamt och dras oemotståndligt in i en sensibelt fångad stämningsvärld fylld av barnets diffusa känslor av hot och samtidigt av den vuxne författarens sorg över det ohjälpligt och brutalt förlorade. Det är berörande och starkt.

Barbara Lönnqvists översättning är fullkomligt övertygande, och hon står också för en utmärkt efterskrift.

Berättelser

Lennart Bromander