Adonis visar vägen – för svensk poesi

BOKRECENSIONER

"Den arabiska traditionen
erbjuder enastående möjligheter"

Foto: Den syriska poeten Adonis.

1991 gav Alhambra ut En introduktion till arabisk poetik, fyra föreläsningar hållna vid Collège de france 1984 av den syriska poeten Adonis. Nu ger förlaget tacknämligt ut boken på nytt. Adonis behandlar några centrala poetologiska frågor. Han avhandlar förhållandet mellan muntligt och skriftligt, förhållandet till traditionen, förhållandet mellan dikt och tanke, samt slutligen förhållandet mellan dikten och det nya eller samtida. Frågor som alla äger fortsatt aktualitet och som flitigt diskuterats och utvecklats såväl av arabiska som av andra poetologer sedan dess.

Jag har många gånger haft anledning att läsa den här boken och alltid njutit av att Adonis tanke ständigt har ett ben i diktandets erfarenhet när han teoretiserar dikten. Jag kan bara påminna mig en annan poet som med samma självklarhet närmar sig diktens teori ur poesin praktiker, mexikanen Octavio Paz. Liksom hos Paz är poesin för Adonis inte bara kulturens, ja själva civilisationens grund, den är också en konkurrent till filosofin. ”Poesins mysterium”, skriver Adonis, ”är att den förblir en form av tal som motsäger talet, så att den kan ge världen och dess ting nya namn – det vill säga se dem i ett nytt ljus. Språket uppfinner här inte bara objektet, utan även sig självt”. Denna tanke, att dikten ger oss världen på nytt och nyfödd, har kunskapsteoretiska anspråk. Dikten är, för Adonis liksom för Octavio Paz, en annan kunskap om tillvaron som i varje ögonblick står till förfogande invid världen sådan den synes vara.

Men framför allt är Adonis bok just en introduktion. Han redogör såväl för den arabiska poesins förislamiska rötter som för det arabiska språkets särskilda poetiska möjligheter, för dess förhållande till Koranen och till moderna ideologier.

Jag är övertygad om att den svenska poesin framför allt bör söka sin nödvändiga förnyelse i främmande språks poesier. Den arabiska

traditionen erbjuder därvidlag enastående möjligheter. Mig veterligen finns det inte någon bättre väg dit än genom denna bok.

Magnus William-Olsson