Belgisk Norén ger mersmak

Mikaela Blomqvist läser Leonard Nolens

Leonard Nolens.
Leonard Nolens.

Den belgiske poeten Leonard Nolens debuterade redan 1964 och har därefter gett ut 24 diktsamlingar. Ändå är volymen Den som föds är såld med vilken han nu introduceras på svenska mycket nätt: 56 dikter ur 13 samlingar utgivna mellan 1975 och 2011 samsas om dryga 100 sidor.

Nolens röst är påtagligt enhetlig genom decennierna men ironiskt nog handlar hans dikter ofta om jagets upplösning. Genom återkommande negationer skrivs kroppen fram som en tomhet. Den är ett hyreshus som jaget tillfälligt gästar, en ”brist på härstädes”, eller mer kärnfullt ren ”dödvikt”. En serie kärleksdikter avslutas med det eftersinnade konstaterandet att ”Jag ville bli du, förvandlas till oss utan mig” och diktjaget drömmer om att skriva som en död talar, med ”hela sin frånvaros pingsthänryckning”.

Mot det tveksamma varat ställer Nolens byråkratins säkra språk och ekonomins okomplicerade värld. Dikterna heter saker som Skattepliktig, Återbäring och Borgerligt existensminimum. I den senare står att ”det sanna och det goda och det sköna är idag / brödföda för ingenjörer, terapeuter och artister”. Den svepande samhällskritik som dikten låter ana återkommer i samlingens mer sentida dikter. För om man kan spåra någon rörelse i Nolens poesi så går den från urholkningen av jaget till den mer generella urholkningen av den moderna kulturen. Där det i dikten Plats och datum är ”ett världsomfattande underskott som växer / i mig, når mognad i mig” heter det 25 år senare i Tala om för barnen att vi inte duger att ”Vi faller på knä inför skönheten / hos sopor”.

Nolens riktar i denna dikt en klichébemängd spark mot Duchamps pissoar men undkommer ändå med äran i behåll. Nog har den som i decennier angripit och bearbetat tomheten rätt att säga något om den som nöjer sig med att bara visa fram den? I flera bemärkelser framstår Nolens som en flamländsk kusin till Lars Norén.

Den som föds är såld är en samling precisa och enkla dikter bakom vilka man förnimmer decennier av tankearbete. Lasse Söderberg står för den av allt att döma fina översättningen, liksom för urval och förord. Det senare hade gärna fått vara mer omfattande, liksom hela boken. Om Nolens diktargärning ger Den som föds är såld bara en lockande aning.

Publisert:

Bokrecensioner

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

ÄMNEN I ARTIKELN