Vilket drag, Söderberg!

Publicerad:
Uppdaterad:

"I praktiskt spel var Hjalmar
Söderberg en god amatör,
men som problemkonstruktör
nådde han betydligt längre"

1 av 2
Hjalmar Söderberg (1869–1941).

”Till lycka för de många, som icke kunna leva och icke vilja dö, finns det en medelväg: det är att tillbringa sin dag vid schackbordet. Envar kan byta ut schacket mot sin egen passion och förstå exakt vad som menas.”

Den som skrev så i en recension av en lärobok i schack 1898 var Hjalmar Söderberg. I Jesper Halls bok Hjalmar Söderberg och schackspelet, ett litet underverk av kärleksfull knappologi, berättas allt som rimligen är värt att veta om Söderbergs relationer till spelet. Om hur schacket påverkat de litterära texterna finns dock inte alltför mycket att säga. Jesper Hall uppehåller sig utförligt också vid detta faktum.

Schack förekommer i några tämligen undanskymda texter. Jesper Hall försöker sig på en schacktolkning av det likaledes obetydliga dramat Ödestimman. Där han kan ha en bärande idé – svår att leda i bevis – är när han resonerar kring Söderbergs skaparprocesser. Det finns knappt några arbetsmanus bevarade, däremot en hel del skisser till schackproblem. Kan tillkomstprocesserna ha liknat varandra?

Söderberg var god vän med bröderna Collijn, de stora organisatörerna och pedagogerna i svensk schack för hundra år sen. De drev på spelets utveckling från borgerligt tidsfördriv till folksport, något som bar frukt i nästa generation då Sverige tillhörde världseliten. Dessutom var han god vän med schackentusiasten Ernest Thiel. När han tidvis bodde på Thielska galleriet spelade herrarna varje kväll.

Efter flytten till Danmark blev det korrespondensschack. Många partier finns bevarade och citeras av Jesper Hall.

I praktiskt spel var Hjalmar Söderberg en god amatör, men som problemkonstruktör nådde han betydligt längre. Han blev en av Sveriges bästa. Jesper Hall kan redovisa åtskilligt flera problem än dem som tidigare varit kända. Ett utkast i ett obeaktat brev visar sig vara ett litet mästerverk.

Magnus Ringgren

Publicerad: