Bilder av ett sjukt Sverige

Robert Nyberg driver med makten i ny bok

1 av 3

Robert Nyberg hävdar att hans teckningskonst bygger på tankeskutt och på att hjärnan tycker om att bli lurad.

Och visst finns det gott om ytterst njutbara paradoxer i den maffiga urvalsvolym som givits ut av Karneval förlag.

Men det viktigaste är att Nyberg har ställt dessa tankeskutt i den politiska och fackliga kampens tjänst. Den svit av cirkelrunda teckningar i bland annat vykorts- badge- och affischform som presenterar samtiden ur fackförbundet Kommunals perspektiv hör förmodligen till en av de mest lyckade ideologiska kampanjer som världen nånsin skådat.

Inte för att den har lyckats få hejd på den hänsynslösa utplundringen av välfärden och den allt måttlösare utsugningen av dem som fått behålla sin anställning.

Men Nyberg ställer oförenliga perspektiv bredvid varann, i samma bild, och det är stort nog.

Resultatet blir ett filosofiskt arbete med humoristiska och i synnerhet språkliga medel.

Den ryske litteraturforskaren Bachtin hittar i sin bok om Dostojevskij en liknande teknik hos Sokrates, så som denne framträder i Platons dialoger.

Dels låter Sokrates olika synpunkter mötas. Det kallar Bachtin för synkrisis. Dels lurar han folk att babbla på så att de röjer vad de egentligen tänker, en ofrivillig exponering som har den tekniska termen anakrisis.

Och jag tycker att det där begreppsparet fångar väl vad Robert Nyberg håller på med. Att han är ett slags Sokrates som bestämt sätter vår management-tidsålders maktmänniskor på pottan. Genom att låta motparten få sista ordet. Och genom att visa upp hur direktörerna resonerar. På så vis ger han oss en direkt gripbar bild av den aktuella klasskampen, inklusive dess ideologiska ramar.

Och att han går iland med det beror inte bara på visdom utan även på en teckningsteknik som låter kropparna samspela med ordlekarna. Lögn skiljs från protest med hjälp av hållningen och ansiktsuttrycken. De besuttna känns igen på att de vrider ryggraden och ler falskt, medan vanligt folk står stadigt på jorden när de levererar sina revanschrepliker.

Och när jag läser igenom den tjocka boken, trevligt presenterad med många inblickar i verkstaden, slås jag även av hur mycket möda som lagts ner på färgläggningen: en påträngande nyansrikedom som skänker ett öververkligt intryck, särskilt i institutionsmiljöer.

John Swedenmark

Robert Nyberg är medarbetare i Aftonbladet. Därför recenseras han av John Swedenmark, kulturredaktör på Arbetet.