Still going strong

BOKRECENSIONER

Anders Paulrud läser Lars Ardelius

Äcklig mat i lådor. Rullatorer utan korg. Ett hjälpmedel för dem som går ostadigt, inte någon shoppingvagn. Nä, nä.

Att bli gammal. Pensionär. Kanske ett försämrat liv. Kanske krämpor och sjukdom. De är många, de äldre och de blir fler. De skulle kunna utgöra en verklig maktfaktor i samhället, förvandlas till en politiskt subversiv kraft. Men de görs osynliga. Och de är underrepresenterade. Åtminstone i den samtida skönlitteraturen.

Lars Ardelius, själv en mogen man, har i flera tidigare böcker, Lilla sockerstunden och Ingen ålder skildrat äldre människor, vanliga människor som ännu kan drömma och älska och hoppas. Idag kommer ytterligare en bok, En lyckad begravning, som i fyra längre berättelser beskriver hur de gamla kombattanterna har det.

Dom träffas ju fortfarande, de är vid liv. "Still going strong, noch nicht ganz kaputt. De träffades redan som unga, de flesta i olika körsammanhang. De var sju. I nära fyrtio år var de sju, nu är de fem. De får inte bli färre."

Still going strong. Det gäller för Lars Ardelius också.

Noveller

Anders Paulrud