Bokrecensioner

Reclaima ideologin bakom gatufesterna

BOKRECENSIONER

Athena Farrokhzad
om reclaimrörelsen
och revolutionen som
en outsinlig gatuteater

Reclaim the street demonstrerar i Stockholm 2003.
Reclaim the street demonstrerar i Stockholm 2003.

r jag blev vänsteraktivist i början på 00-talet var Reclaimrörelsen som starkast. Drömmen om staden som ett kollektivt vardagsrum, om revolutionen som en outsinlig gatuteater, var central för utomparlamentariska socialister. Den amerikanska statsvetaren Sidney Tarrow har kallat det för en paradigmatisk period, i bemärkelsen att det – i likhet med 1800-talets strejker – kommer att få stora konsekvenser för hur aktivism bedrivs i framtiden.

I sin nyutkomna bok Reclaim the Streets vill etnologen Ulf Stahre studera rörelsens historia, ideologi, struktur och internationella samband. Några av de händelser han skriver om har jag själv deltagit i, flera av mina vänner finns citerade i forskningen. Rörelsen uppstod 1995 i London och var ursprungligen en del av den radikala miljöorganisationen Earth First!

I Sverige etablerades den 1998, först som ett motstånd mot bilismen, sen som en bredare vänsterkritik av den nyliberala staden. Inspirationen kom förstås från sextioåttarörelsen och situationismen.

Bokens största förtjänst är att den dokumenterar en social rörelse som i Sverige aldrig tidigare har varit föremål för en så omfattande forskning. Jag läser den som ett matnyttigt arkiv över samhällets och min egen historia, där tidningsrubriker är återgivna och aktivisters vittnesmål tas tillvara. Stahre skriver utförligt om det historiska, det strukturella och det internationella. Men ju mer jag tänker på boken, desto mer märker jag att jag saknar det ideologiska.

Jag hade velat ha fler analyser av rörelsens idémässiga arv och interna motsättningar. Jag hade velat få veta något om dess estetik, om motståndets laddade spännvidd mellan det blommiga och det svarta. Framför allt hade jag velat ha svar på grundläggande frågor om varför rörelsen uppstod och avtog när den gjorde.

Tonårsaktivisten och göteborgaren i mig hade också velat att Stahre – trots sitt uttalade stockholmsperspektiv – ägnade åtminstone en sida åt den svenska Reclaim-händelse som förmodligen kommer att gå till historien. Den som ägde rum under EU-toppmötet 2001, där demonstranter sköts ner för första gången sedan 1931.

Athen Farrokhzad

ANNONS

Lyssna på ljudböcker i sommar! Just nu 50% rabatt i 4 månader hos Storytel.

Extern länk från Storytel

Köp nu

Publisert:

Aftonbladet

/

Kultur

/

Bokrecensioner

Bokrecensioner

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Ja, tack!