Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Exilens oförsonlighet

    Juan Carlos Piñeyros nya tvåspråkiga diktsamling Irrfärder/Andanzas rymmer en långt stramare poesi än hans tidigare samlingar. Det handlar om en utpräglad "platsens poesi" där Gotland som natur, historia och teckenvärld är utgångspunkt för elegiska reflexioner över förlusterna i alltet och ögonblickets flyktiga närvaro.

Han har, kort sagt, valt en svår genre, full av efterklanger och poetiskt allmängods. Och om den gotländska rekvisitan skänker Piñeyros spanska dikter en välgörande skevhet, tvingas översättarna rätt in i sommarsvenskans mest allmänna paradisdrömmar, med vita segel, ejdrar, raukar och allt.

Manni Kössler lyckas bäst av de två översättarna. Hon är stram och försöker så långt det är möjligt att behålla syntax och rytm. Hon prioriterar klarhet framför mångtydighet och väljer hellre ett mer begränsat ord än omskrivningar. Kaya M Ålander går den rakt motsatta vägen. Hennes tolkningar är självständiga, ibland rent parafrasiska. Inte sällan konkretiserar och förtydligar hon. Som om hon ville läka den spricka som, för mig, är bokens själva ämne.

Ty djupast sett handlar Piñeyros dikter i denna bok om själva skillnaden, den mellan spanskan och svenskan, mellan barn- och ungdomens Uruguay och den vuxna mannens Gotland. Exilens oförsonlighet. Den samtidiga lyckan och smärtan. Och, inte minst, om den analogi som skillnaden gör möjlig. Den som pekar på att allting, sett från rätt håll, påminner om det andra, om det som inte längre är, inte kan vara:

 

"Stenen och vattnet förenar

virvelströmmar från en tid

som kallar dig: och du

hämtar ungdomsåren

 

ur det förflutnas havssalter och ljus

som redan tillhör

morgondagen"

Magnus William-Olsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet