Aftonbladet
Dagens namn: Pontus, Marina
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Aldrig ett busstreck

Benkt-Erik Hedin.   Benkt-Erik Hedin. Foto: ULRIKA PALME

    Enkelhet och genomskinlighet har alltid varit Benkt-Erik Hedins poetiska ideal. Gott så. Men ibland har texterna blivit så avmagrade att de nästan upphört att existera som just texter. Konstlösheten har blivit poetisk anorexi. Och närheten till förebilder som den sene Ekelöf och till Sonnevi har hotat egenarten.

Andra gånger har dikterna lysts upp inifrån av ett mystiskt ljus som kommer från den vanliga vardagen, inte från något heligt bortom.

I den nya digra samlingen Det dolda ansiktet, den första på åtta år, finns exempel på båda dessa tendenser. Hedin målar sina små ikoner i klara färger och tydliga motsatser. På det heligas plats i bilden sätter han sinnenas avtryck i medvetandet och gemenskapen med de andra. Hans stilideal är arkaiskt eller vagt orientaliskt - detta är den Ekelöfska linjen. På Sonnevilinjen märks ett vänsterengagemang av 70-talssnitt, men det blir aldrig övertydligt. Man kan komma att tänka på också en modern grek som Jannis Ritsos i det sammanhanget.

 

    En bra bok således. Denna omärkvärdighetens klassicism har sin plats i vår tradition, och Benkt-Erik Hedin förvaltar den väl. Men denna tillbakadragenhet hotar återigen att driva dikten mot utplåning. Aldrig ett busstreck, aldrig ett ifrågasättande av den egna stilen, aldrig ett snedsteg.

Den yttersta enkelheten kanske inte bör bli föremål för en så lång och enträgen predikan.

Magnus Ringgren
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet