Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Evigheten finns i vardagskärleken

    Lennart Fricks nya bok Livstycken innehåller tjugoen starka och klara dikter om de stora linjerna i livet. Här finns döden och kärleken men inte havet. Landskapet andas inland och tillryggalagt liv, anslaget påminner ibland om den äldre kollegan Gunnar Mascoll Silfverstolpe.

 

Ute på farstubron står du, / dyrstilla, betagen av en tystnad / som inte längre skrämmer.

 

I flera av dikterna frågas efter tillit, "en tillit som bär genom natten". Det gäller att "envetnas", trots kroppens åldrande, trots en sons bortgång i en trafikolycka.

I dikten Jonas beskrivs tomrummet efter sonen i en serie nästan outhärdligt tydliga bilder. I drömmen och minnet återvänder Jonas till föräldrahemmet:

 

Han mellanlandar, han står här, självklar, / men märkligt nog, yngre för varje visit, / alltmer det barn han en gång var.

 

    I prosadikten Drömmen gör Frick själv en mellanlandning i sitt barndomshem ("fyrtiotvå eller aderton eller tolv eller fyra år gammal"). Fadern är just hemkommen efter en längre tids bortavaro, kanske har han återvänt från de döda. "Hade jag inte rätt, va? Inte kunde han vara död, inte han heller, det har bara varit en ond dröm alltihop. Nu är han tillbaka, nu är allting som förut igen." Sonens entusiasm smittar av sig på modern som trots allt behärskar sig, alltmer "rutinerad vid begravningar av syskon och jämnåriga".

 

    De två dikterna fungerar som spegelbilder av varandra, eller som varandras negativ. Fadern står modell för sonen och omvänt. Denna sorts dubbelspel pågår på flera håll i boken och gör att dikterna utan att språkligt sett vara särskilt märkvärdiga ändå laddas med spänning och tvetydighet.

Hos Tomas Tranströmer "smugglas döda över gränsen", men hos Lennart Frick finns inget sådant hinsides. I stället är det i vardagskärleken och småpratet som evigheten gömmer sig, i sådant som prasslandet med kvällstidningar och ritualerna vid sängdags, "Sov gott!". Vardagens tillit som gör morgondagen tänkbar och "natten möjlig att uthärda".

Petter Lindgren
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet