Katter, råttor och Clinton

Göran Hägg ser Dick Harrison göra´t igen

BOKRECENSIONER
Dick Harrison har gett ut essäsamlingen ”Tankar om historia”.

Medeltidshistorikern

Dick Harrison har retat akademiska kolleger och glatt en växande läsekrets med en förbluffande produktivitet. Högklassiga verk om allt möjligt och omöjligt från Digerdöden till Robin Hood, och nu senast en essäsamling kallad Tankar om historia.

Främst är den tänkt att visa vilkens sorts frågor dagens historiker sysslar med - bilden av döden i gamla tider, könsroller ("genus"), gråtens historia, möten mellan kulturer. Här diskuteras krigshistoriens villkor likaväl som konsten att skriva biografier.

Till det sympatiska med Harrison hör här som annars att han varken väjer för det mycket stora eller det mycket lilla. Epidemiernas historia diskuteras, men också vår syn på katter, hundar och råttor. Just dessa företeelser har dessutom visst samband. Yemens judar, tvångsvårdens historia och Clintons sexskandal lämnar underlag för funderingar.

Störst utrymme har en intressant essä om den langobardiske historieskrivaren Paulus Diaconus, hos oss främst känd som källa till Eyvind Johnsons roman Hans nådes tid. I ett annat stycke diskuteras vad som hänt om araberna segrat vid Poitiers 732 och vi fått ett muslimskt Europa. Under rubriken "Vandaler på historiens fält" levereras en förödande men tyvärr nödvändig vidräkning med Pontus Hultens groteskt historieförfalskande "Vandalorum"-utställning i Värnamo för några år sedan.

Roande och intressant rakt igenom.

Här bör finnas något för alla. Göran Persson sägs kunna glädja sig åt att historielösheten hindrar motståndare att dra paralleller till hans namne på 1500-talet. Å andra sidan framkommer att denne nog egentligheten var en hygglig karl.

Historien blir vad vi gör den till.

Essäer

Göran Hägg

ARTIKELN HANDLAR OM