Från krigare till människor

BOKRECENSIONER

En gång i tiden var de färgglada klotbanden med Yasar Kemals romaner om den revolutionäre äventyraren Magre Mehmed de enda skönlitterära verk, som fick äran att samsas med Jan Myrdals Rapport från en kinesisk by, Maos lilla röda och den Moskva-tryckta grå tegelstenen MLG (Marxismen-leninismens grunder) i en sann vänsterstudents bokhylla. De tre sistnämnda böckerna är numera stendöda objekt för tidshistorisk forskning, men Kemals romaner lever gott. Och Kemal själv, åttio år i år, har fortsatt skriva och översättas.

Hans roman Myrornas ö från 1998 är inte så revolutionärt schwungfull som Mehmed-romanerna, men gemensamt med dem har den en oförbrännerlig tilltro till människans möjligheter att skaffa sig en bättre framtid trots de vidrigaste förutsättningar. Det var väl det vänstern kände sig så uppbyggd av sturm und drang-åren kring 1970, och Kemals optimism kan kännas varmt uppbygglig än i dag.

Myrornas ö utspelar sig strax efter det förfärliga etniska utbyte, som ägde rum på tjugotalet, då en halv miljon turkar "repatrierades" från Grekland, medan en och en halv miljon greker fördrevs till Grekland från Mindre Asiens kust och öar, där de och deras förfäder bott sedan Trojas dagar och tidigare. Den paradisiska Myrornas ö har därigenom blivit folktom, och in flyttar en ensam turkisk krigshjälte. En grek har dock gömt sig och blivit kvar, fast besluten att skjuta den första turk, som landstiger på ön. Han håller sig dold och väntar på rätt tillfälle, men det vill sig inte för honom, han finner hela tiden skäl att inte ta livet av denne ockupant, som in för hans ögon förvandlas till människa.

Som i alla Kemals romaner skimrar berättelsen av färger och dofter, landskapet glöder, och människorna förstärks och förstoras av glöden. Visst är Kemal i Myrornas ö litet omständlig ibland, och sista delen av romanen är minst sagt konstigt disponerad, men berättelsen om dessa två själsligt djupt sårade mäns utveckling från krigare till människor har avgjort grandiosa drag.

Roman

Lennart Bromander

ARTIKELN HANDLAR OM