Aftonbladet
Dagens namn: Elisabet, Lisbet
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”Ni åker snålskjuts på USA”

Den nykonservative amerikanske ideologen Robert Kagan reder ut skillnaderna mellan amerikaner och européer

    Den nykonservative amerikanske ideologen Robert Kagans berömda essä Power and Weakness från förra året finns nu i svensk bokform med titeln Om paradiset och makten. Den handlar om eventuella skillnader i världsuppfattning mellan européer och amerikaner. Men är också en plädering för imperialism.

Grundtanken är ungefär följande: Ett Europa präglat av två världskrig har vägrat bygga en militärmakt. I stället åker vi snålskjuts på ett USA, som har insett att världen är en djungel och låtit amerikanska soldater bemanna det europeiska paradisets murar. Samtidigt som vi inbillar oss - och gärna pratar högt och brett om - att våldet alltid skulle kunna underordnas lagen.

Nu är USA på väg att tröttna på vakttjänsten. Europa bör därför ta sitt ansvar och beväpna sig. Om inte, så faller Väst, som är Kagans definition av civilisationen, sönder.

Det är inte bara ett kolonialt synsätt, där omvärldens folk och stater reduceras till makthungriga barbarer. Utan dessutom farligt, eftersom enkel maktrealism riskerar att bli självuppfyllande om den förvandlas från analys till politik. Beväpning tvingar fram beväpning. Hökar föder hökar.

Men där är vi inte i dag, och det är min avgörande invändning mot Kagan. Mot vare sig Europa eller USA finns inga militära hot som står ens tillnärmelsevis i proportion till den enorma våldsapparat USA besitter och EU uppmanas att bygga. Om man godtar att de enda legitima krigen är försvarskrig och genuina humanitära interventioner (av typen Rwanda), måste man därför ställa frågan: vem ska vi slåss mot?

Jag ser i alla fall inga fiender, som inte kan hanteras med politik, eller mindre insatsstyrkor. Jag ser ett väpnat plundringståg, där Vita huset försöker kompensera en sviktande ekonomisk makt med militär. De baser, satelliter och patrullerande atomubåtar som likt en spindelväv täcker jordklotet ska skydda transportleder och produktionskedjor, fungera som uttalat eller outtalat hot för att öppna stängda marknader och på det stora hela stödja det amerikanska kapitalets expansion.

    Det ställer frågan om EU:s militära kapacitet i ett riktigt sjaskigt ljus. Ska vi, som Kagan tycker, sätta en egen militärmakt på fötter för att understödja de amerikanska erövringarna? Eller ska vi, som varit den franska linjen, upprätta vår militärmakt i opposition till amerikansk dominans, alltså plundra på egen hand?

Alternativet? Att låta bli. Och fortsätta insistera på att inga barbarer står vid våra portar.

Petter Larsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet