Snart behövs inte USA

OLLE SVENNING läser Emmanuel Todd

BOKRECENSIONER
Emmanuel Todd.

Lösningen på den gåtfulla amerikanska utrikespolitiken måste sökas i landets svaghet och inte i dess styrka, menar Emmanuel Todd. Han väljer som så ofta paradoxer och river vällustigt sönder konventioner.

Todd använder sina säregna analytiska redskap: demografi, antropologi, historia och ekonomi. Han har den sortens breda franska bildning. Redan i tjugoårsåldern sprättade han i en klassisk studie sönder sovjetimperiet. Dess undergång var given. Födelsetalens dramatiska fall var ett tydligt bevis. Senare har han gjort djupa analyser av de europeiska jämlikhetstraditionerna, bland annat med hjälp av arvsrättens organisation. Todd steg för en kort tid in i fransk praktisk politik som rådgivare åt Jacques Chirac. Todd formulerade huvudparollen i presidentvalet 1995: Kamp mot de sociala klyftorna. Den nyvalde Chirac ägnade sig snart åt annat och Todd gick in i kommunistpartiet - ett annat gästspel.

Todd placerar in USA, "rovdjuret", i den globala maktkampen. Han ser förskjutning av ekonomins centrum, det styr mot Eurasien. De dynamiska ekonomierna finns i Asien och trots nykapitalismens och korruptionens härjningar snart också i Ryssland. USA bidrar till världsekonomin mer som konsument än producent. Underskotten i handel och budget är gigantiska: 500 miljarder dollar. Den kinesiska staten tillhör dem som skyddar med köp av amerikanska obligationer och skattkammarväxlar. Med det ekonomiska sönderfallet följer ett politisk-demokratiskt. USA:s universalism, förmåga att förena en heterogen befolkning i gemenskap, raseras i takt med de groteskt växande förmögenhetsklyftorna. Eliten ställs mot "plebs" på ett vis som påminner om förstadiet till de klassiska imperiernas fall. Todd exemplifierar gärna med Aten och Rom.

I sina grandiosa scheman tecknar Todd en världsbild där fattiga länder skapar utbildning, medvetet väljer att skapa familjer med färre barn. De söker också erövra demokrati. Med dessa redskap frigör de sig från förtryckande politiska system men också från USA-hegemoni. Todd menar att demokratin går tillbaka där den varit stark och har framgångar där den varit svag. Därmed tenderar också politikens centrum att flytta bort från USA.

Med hjälp av militärstrategin söker USA bevara sin dominans. Då och då iscensätts teatraliska krig mot särskilt svaga nationer.

Todds själva huvudtes är att USA blivit alltmer beroende av sin omvärld medan omvärldens beroende av USA minskar. En föreställning som vore lätt att motbevisa om perspektivet inskränks till det dagsaktuella.

De uppbrusande politiska och militära konflikterna kan dölja för oss de långa historiska vågrörelser som ännu bara låter ana att ännu ett imperium är på väg mot sin upplösning, hur den nu kommer att se ut.

Essä

Olle Svenning

ARTIKELN HANDLAR OM