Aftonbladet
Dagens namn: Bernhard, Bernt
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Religionen - och dragningen till det onda

Gunnar Fredriksson läser en bok fylld banaliteter

    Religionsdebatter är näst intill eviga men under de pågående världshändelserna har ett tema blivit ovanligt aktuellt: huruvida religioner ger upphov till ondska.

Charles Kimball är amerikansk professor i jämförande religionskunskap och baptistpastor. Hans bok När religionen blir ond bygger inte bara på studier utan också på erfarenheter från Mellanöstern.

Katalogen på skändligheter är lång och föga överraskande: kristna mörkmän, judiska extremister, muslimska fanatiker; krav på blind lydnad, oförsonlighet, underkastelse, sektmentalitet, korståg, "dragningen till det onda".

 

    Länge har vi diskuterat sådant som Guds existens (hopplös fråga, lämplig för tystnadens teologi, enligt Wittgenstein); eller hur en god och allsmäktig gud kan tillåta så mycket lidande (enkel fråga, någon sådan gud finns naturligtvis inte).

Nu handlar diskussionerna om vilka skador religiös tro vållar i världspolitiken.

Kimballs bok är i hög grad amerikansk och fylld av banaliteter av typen "det finns inga enkla lösningar". Den 11 september nämns ideligen, 22 gånger, som en vändpunkt i världshistorien. Många nationer har upplevt mycket värre katastrofer.

Men USA är starkast och mest religiöst i västvärlden. Ledande amerikaner åkallar Gud och flaggan, placerar sina pengar och sitt land under Guds beskydd, cirka 30 procent tror bokstavligen på Bibeln; och så ser vi hur amerikaner, i pauser mellan andaktsstunderna, torterar och förödmjukar människor som de ska övertyga om den västliga demokratins värden.

För politiker som tror sig ha en personlig guds uppdrag är demokratiska uppgörelser ogudaktiga och bara våld återstår.

 

    En slutsats som läsare nog drar är att tron på en enda Gud, alltså att alla religioner utom en är falska, ställt till mest elände. Dyrkan av många gudar vore bättre.

Min favorit inom religionsfilosofin är den skotske 1700-talsfilosofen David Hume, som skrev: "Misstag inom religionen är farliga, inom filosofin bara löjliga."

Gunnar Fredriksson
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet